Váš maják ve světě daní, účetnictví, auditu a finančního poradenství.

Profil společnosti

Naše společnost byla založena v roce 1995 a to v souvislosti s transformací auditorské činnosti a účetních služeb, které byly do této doby poskytovány v rámci živnostenského oprávnění současného majoritního společníka ing. Richarda Klimenta.

Osvědčení číslo 1102

Ing. Richard Kliment je zapsán jako člen Komory auditorů České republiky od r. 1993 s oprávněním poskytovat auditorské služby KAČR č. 1102.

Osvědčení číslo 501

Společnost Agentura ACP s.r.o. byla zapsána ve seznamu auditorských společností do konce r. 2009. Od roku 2010 poskytuje auditorské služby mateřská společnosti Audit ACP s.r.o. s oprávněním poskytovat auditorské služby KAČR č. 501. Společnost Audit ACP s.r.o. ukončila poskytování auditorské činnosti na 31.12.2016 na vlastní žádost.

Vlastnická struktura společnosti je tvořena majoritním společníkem společně s jeho dcerami, viz. výpis z obchodního rejstříku (PDF, 28 kB).

Obrat společnosti se pohybuje kolem Kč 14 000 tis. ročně, výkaz v PDF.

Společnost zaměstnává 12 spolupracovníků a několik dalších externích poradců.

Klientela je tvořena více než 25 stálými klienty, a to klienty s obratem od několika miliónů Kč ročně na straně jedné, a též klienty s ročním obratem přesahujícím miliardu Kč na straně druhé.

Citát

Nikdo nepřijímá rady, ale každý by přijal peníze. Z toho vyplývá, že peníze jsou lepší než rady.

JONATHAN SWIFT

Agentura ACP, s.r.o.